» Magunkról

A Független Médiaközpont 1995 óta szakmai programokat tart – nonprofit alapon – újságíróknak és médiaszakos diákoknak, emellett szakmai konferenciákat és kerekasztal-beszélgetéseket rendez. Tevékenységében kiemelt szerepet töltenek be az újságíróknak tartott továbbképzések, a roma és esélyegyenlőségi programok, a média önszabályozásával kapcsolatos kezdeményezések.

Újságírásoktatás:
A Független Médiaközpont tanfolyamokat és műhelyfoglalkozásokat tart újságírók és médiaszakos diákok számára, s részt vesz nemzetközi újságíró-képző programokban. A központ 1995-től 2003-ig számos alaptanfolyamot tartott rádiók, televíziók és a nyomtatott sajtó munkatársainak. Az elmúlt években a Központ főleg az újságírók továbbképzésére (pl. gazdasági, online, oknyomozó újságírás, civil média) valamint az etikus és minőségi újságírás előmozdítását célzó programokra (pl. oktatási anyagok kiadása) összpontosít.

Kisebbségek a médiában:
A Független Médiaközpont 1998-ban – a Roma Sajtóközponttal együttműködve – elindította az első olyan programot Közép-Európában, amelynek célja fiatal roma újságírók képzése volt. A programot 2009-ben a legjobb 30 európai anti-diszkriminációs médiakezdeményezés közé választották. Modellje alapján hasonló programok kezdődtek Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában és Macedóniában. A Független Médiaközpont roma újságíró-gyakornoki programját 2009-ig 104 hallgató végezte el. Többségük ma is szerkesztőségben vagy médiához közeli foglalkozásokban dolgozik. A végzősök több mint húsz újságírói díjat és elismerést kaptak az elmúlt években.
Az Európai Unió Phare Access programjának keretében a Független Médiaközpont két projektet valósított meg: az egyik hátrányos helyzetű fiatalokat segített médiaképzésekkel, a másik pedig a gender mainstreaming szemléletét népszerűsítette a médiában szakmai és non-profit szervezetek bevonásával. Emellett a Központ számos oktatási programot tartott magyarországi és nemzetközi civil szervezetek számára a médiakapcsolatok és az érdekérvényesítés témakörében.

Média-önszabályozás:
Újságírók csoportjával együtt a központ 2007-ben civil kezdeményezést indított olyan országos média-önszabályozó mechanizmus kiépítésére, amely politikai és gazdasági befolyástól függetlenül őrködik a média szakmai minőségén, etikus és felelős magatartásán. Az etikai irányelveiről, a leendő önszabályozó testület működéséről, alapszabályáról kidolgozott tervezeteket nyilvános vitára bocsátotta, s egyeztetést kezdeményezett az iparági megállapodásról.

Nemzetközi együttműködés:
A Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózatának (South East European Network for Professionalization of Media, SEENPM) alapító tagjaként a Független Médiaközpont 12 délkelet-európai ország 17 non-profit médiaszervezeteivel működik együtt 2000 óta az újságírás-oktatásban, a médiakutatásban, szakmai tapasztalatcserében. A Független Médiaközpont 2006-ban a SEENPM elnökeként irányította a szervezet projektjeit és koordinálta az új SEENPM egyesület létrehozását. A Független Médiaközpont szervezett magyarországi csereprogramokat és tanulmányutakat boszniai, ukrán, román és horvát újságírók, szerkesztők és médiamenedzserek számára.

Szakmai fórumok
Találkozók, kerekasztal-beszélgetések és konferenciák szervezése és rendezése révén a Független Médiaközpont szakmai fórumot kínál magyar és külföldi médiaszakértőknek, újságíróknak időszerű médiatémák megvitatására. A Központ együttműködik non-profit szervezetekkel is (pl. Magyarországi Lapkiadók Egyesülete, Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Soma Alapítvány, Társaság a Szabadságjogokért, Sajtószabadság Központ).

Alapadatok:
A Független Médiaközpont bejegyzett neve a Független Újságírók Alapítványa (nyilvántartási száma: 6508 Fővárosi Bíróság). Adószám: 18075450-1-42

Az Alapítvány vezető testületei:

Kuratórium:
Horvát János (elnök)
Both Vilmos
Dr. Cseh Gabriella
Móricz Ilona
Orbán Sándor

A Független Médiaközpont munkatársai:

Orbán Sándor, igazgató sandor.orban@cij.hu
Krajcsovicsné Pákozdy Ildikó, programigazgató ildiko.krajcsovics@cij.hu

Az alapító:
A Független Médiaközpontot 1995-ben a New York-i Independent Journalism Foundation (IJF) www.ijf-cij.org hozta létre, s gyakorolta az alapítói jogokat 2007-ig. Az Independent Journalism Foundation e jogok gyakorlásával 2007. június 20-án személyesen Nancy N. W. Ward alelnököt bízta meg. Az IJF vezetői: James L. Greenfield elnök, Donald M. Wilson alelnök, Nancy N.W. Ward alelnök és igazgató.

Independent Journalism Foundation 875 West End Avenue Apt. 8A
New York, New York 10025-4953
(212)865-0431 fax (212)864-7201
www.ijf-cij.org

A Független Médiaközpont alapító tagja a Főszerkesztők Fórumának. Ezzel vállalta, hogy a Főszerkesztők Fóruma által kidolgozott és elfogadott etikai irányelvek szerint végzi a munkáját.