• Támogató

» Migránsok reflektorfényben

’Migránsok a reflektorfényben’ projekt, amely elsősorban az Európai Bizottság támogatásával valósul meg, a migrációt, a harmadik országbeli állampolgárokat és az integrációt érintő kérdések jobb megértését kívánja előmozdítani. Hasonlóképpen célja a témával kapcsolatos társadalmi tudatosság javítása is. Ösztönözni kívánja a migrációról szóló hatékonyabb és pontosabb tájékoztatást az újságírók, a médiaszakos hallgatók, valamint maguk a bevándorlók körében Magyarországon, Csehországban, Lettországban, Litvániában, Romániában és Szlovákiában.

A projekt fő komponensei:

  • Műhelyfoglalkozások (országonként kettő) a migrációval foglalkozó újságírók bevándorlók médiaszervezeteinek munkatársai, illetve újságíró-hallgatók számára.
  • Nemzetközi konferencia megtartása „Migránsok integrációjának előmozdítása a médián és az interkulturális párbeszéden keresztül” címmel 2011. május 16-18-án Budapesten. A rendezvény kapcsolódik a 2011-es magyar EU-elnökséghez, résztvevői újságírók, szerkesztők, média szervezetek, migrációval foglalkozó civil szervezetek, migráns szervezetek, döntéshozók képviselői, migránsok és magas szintű EU-szakértők lesznek. A konferencia célja az, hogy a jelenlegi migrációval foglalkozó médiagyakorlatot elemezze és megvitassa, valamint javaslatokat fogalmazzon meg azzal kapcsolatban, hogyan tudná a média az EU sokszínűségét jobban ábrázolni, és az integrációhoz pozitívan hozzájárulni.
  • Nemzetközi verseny rendezése média- és társadalomtudományokat hallgató diákok számára a résztvevő országokból – a legjobb migrációval foglalkozó cikk és dokumentumfilm első három helyezettje díjazásban részesül. A nyertes munkákat a májusi budapesti nemzetközi konferencián bemutatják, erre az eseményre a díjazottak meghívást kapnak. A munkákat az IOM és partnerei publikálják és népszerűsítik a helyi médián és weboldalukon keresztül.
  • Gyakornokokat fogad három hónapos időtartamra az IOM és minden projekt partner olyan, újságírást/társadalomtudományokat/politikatudományt tanuló diákok közül, akik maguk bevándorlók vagy bevándorló hátterű családból származnak.

A projekt  2010. november 1-jén indult, és 14 hónapon át zajlik majd.

A Független Médiaközpont a projekt egyik magyar partnere. A Központ a projekt minden tevekénységében részt vesz, és ebben az évben két gyakornokot fogad a projekt keretében. Az első gyakornok 2011 májusában kezdte a munkáját – Maria Kiseleva (Lopatto) fiatal orosz újságíró. A második gyakornok 2011 szeptemberben kezdi meg három hónapos gyakornoki munkáját.

A Független Médiaközpont projekttel kapcsolatos tevékenységéről minden információ ezen a weboldalon és a projekt hivatalos honlapján (http://www.mits-eu.org/) jelenik meg.