• Támogató

Európai Bizottság - Bővítési Igazgatóság

» Pandóra szelencéje

“Pandóra Szelencéje” – nemzetközi projekt a gyermekek szexuális bántalmazása ellen

A gyermekekkel szemben elkövetett szexuális erőszak, köztük a pedofília elleni küzdelem lesz áll a középpontjában a „Pandóra szelencéje” című nemzetközi projektnek, amelyen bosznia-hercegovinai, horvátországi, szerbiai és magyarországi szervezetek működnek együtt. E célból az együttműködő szervezetek létrehoztak egy azonos nevű hálózatot, amelynek célja, hogy minél több szakterület képviselőinek összefogásával küzdjön a pedofília ellen Délkelet-Európában.

A gyermekek ellen elkövetett nemi erőszakról, a pedofíliáról pontos és áttekinthető adatok nem állnak rendelkezésre a négy ország egyikében sem. A területtel foglalkozó kutatók és gyakorlati szakemberek szerint az ilyen eseteknek csak elenyésző hányada jut a hatóságok tudomására: Európában minden tizedik, Magyarországon körülbelül minden huszonnegyedik. Az áldozatokat azonban e bűncselekmények következményei hosszú évekig, akár egész életükben végigkísérik.

Ahhoz, hogy e téren változás következzen be, minden szakterület összefogására van szükség. A projektbeli partnerek ezt tartják szem előtt, és néhány kiemelten fontos területre összepontosítanak: pedagógusokkal, gyermekvédelmi szakemberekkel, szociális segítő szervezetekkel és újságírókkal dolgoznak majd együtt. Szeretnék a társadalmat ráébreszteni a súlyos és gyakran tabuként kezelt, elhallgatott problémákra mind a négy országban. Ebben fontos szerepe van a médiának, hogy a szenzációt kerülve, a traumát átélt áldozatokra való tekintettel és a gyermekek jogait tiszteletben tartva tájékoztasson a problémáról, a veszélyekről

A nemzetközi projektet az Újvidéki Újságíró Iskola irányítja, partnerei: a horvátországi Stine Intézet, a bosznia-hercegovinai Média Kezdeményezések és a magyarországi Független Médiaközpont. Az Európai Bizottság Bővítési Igazgatósága támogatja a projektet, amely 2010. decembertől 2011 decemberéig tart.

A projekt főbb célkitűzései:

  • “Pandóra Szelencéje” néven nemzetközi hálózat jön létre a négy országban a gyermekek szexuális bántalmazása ellen pedagógiai, szociális segítő és újságírói szervezetek együttműködésével.
  • Adatgyűjtésen, felméréseken alapuló helyzetjelentés készül Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Magyarországon és Szerbiában.
  • Ennek eredményeként ajánlásokat tartalmazó cselekvési terv készül, amelyet a partnerek eljuttatnak a témában illetékes kormányzati szerveknek.
  • A lakosság tájékoztatása a gyermekek elleni szexuális erőszak különféle aspektusairól médiaanyagok közlésével és az öt nyelvű www.pandorasbox.rs weboldal működtetésével.
  • A veszélyeztetett korú iskolás gyermekek és a pedagógusok tájékoztatást kapnak a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos tudnivalókról.

A PARTNEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZATA

A szervezeteink közötti eddigi jó nemzetközi együttműködés szellemében és abban a reményben, hogy minél több szervezet csatlakozik hozzánk, egyetértésre jutottunk a következőkben:

1. “Pandóra Szelencéje” néven létrehozzuk az első délkelet-európai hálózatot a gyermekek elleni szexuális erőszakkal szemben

A hálózat alapját négy ország szervezetei alkotják: az Újvidéki Újságíró Központ, a szarajevói Média Kezdeményezések, a spliti Stine Intézet és a budapesti Független Médiaközpont. A projektet az Európai Bizottság Bővítési Igazgatósága támogatja.

2. Fő célunk, hogy küzdjünk a gyermekek szexuális bántalmazása ellen

Nem zárhatunk börtönbe senkit, nem ítélkezhetünk, nem szégyeníthetünk meg senkit. Célunk viszont, hogy tájékoztassunk a gyermekek elleni szexuális erőszakkal kapcsolatos problémakörről, diákoknak és tanároknak erről képzési lehetőséget kínáljunk, kormányainknak pedig konkrét megoldási javaslatokat tegyünk.


3. Munkánk megkezdéséhez pontos információkra van szükségünk

A „Pandóra Szelencéje“ programban résztvevő országok egyikében sem állnak rendelkezésre pontos és teljes adatok a gyermekek elleni szexuális erőszakról, valamint arról, hogy hány ilyen jogi eljárás van folyamatban. Partnereink – szociális segítő szervezetek, újságírók és pedagógiai szervezetek – végeznek majd saját területükön a témával kapcsolatban felméréseket, hogy minél pontosabb információk álljanak rendelkezésre a problémákról, melyekkel a jövőben szembesülhetünk.

4. Ajánlásokat fogalmazunk meg kormányainknak

A gyermekek elleni szexuális erőszak témájával foglalkozó szakértők minden országban akciótervet dolgoznak ki, melyek részét képezik majd a „Pandóra Szelencéje“ projekt keretében elkészülő javaslatoknak. Ezeket eljuttatjuk az érintett minisztériumoknak és a gyermekek biztonságával foglalkozó szervezeteknek.


5. Tájékoztatjuk a lakosságot

Tevékenységünk során tájékoztatunk újságírókat, akik bemutatják a nyilvánosságnak a programban résztvevő szervezetek célját. Szeretnénk minél több helyi médiumot bevonni e munkába, hiszen közönségeik alkotják a projekt egyik fő célcsoportját.


6.
Képzést kínálunk tanároknak és diákoknak

Az iskolák nem fordítanak kellő figyelmet a gyermekek elleni szexuális erőszak témájának. Partnereink és szakértőink felkeresik az iskolákat és képzést kínálnak a gyermekek biztonságáról.


7. Együttműködésünk a partnerségre épül

Minden szervezetnek joga van arra, hogy „jobb ötlete“ legyen. Közös a cél, mely feltételezi a nyitottságot és elutasítja a hiúság bármely megnyilvánulását. Kapcsolatainkat megállapodás szabályozza.

8. Megosztjuk információinkat

A projektről minden információ elérhető lesz a  www.pandorasbox.rs honlapon. Minden szervezet felelős a honlap saját országára vonatkozó részéért, de minden információ elérhető lesz mindenki számára.

9. Céljaink hosszú távra szólnak

A “Pandóra Szelencéje” hálózat az első lépés a gyermekek elleni szexuális erőszakkal szembeni harcban. Minél mélyebbre ásunk, annál inkább nyílnak meg új távlatok, gyűlnek az új elképzelések és válik egyre hatékonyabbá hálózatunk. A hálózat nyitott: bárki csatlakozhat, aki céljaink elérésében szeretne segíteni.

Budapest, 2011. március 26.

A nyilatkozatot Magyarországon aláírta: Független Médiaközpont, Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szolgálata

Ez a dokumentum az Európai Unió támogatásával készült. Tartalma az Újvidéki Újságíró Iskola kizárólagos felelőssége és nem tekinthető az Európai Unió álláspontjának.