• Támogató

A projektet a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatja.

» Digitális média

Hatvan országot átfogó nemzetközi kutatási projekt


Magyarul is megjelent Tóth Borbála “A digitális média feltérképezése: Magyarország” című tanulmánya, amely angolul 2012 februárjában jelent meg a Nyílt Társadalom Alapítvány Média Programja által kezdeményezett, 60 országot felölelő nemzetközi projekt weboldalán. A digitális média feltérképezése címú projekt azokat a lehetőségeket és kockázatokat elemzi, amelyek a digitális média térhódítását jellemzik világszerte. Elsősorban arra keresi a választ, miként hat a hagyományos média átalakulása a politikai, gazdasági és társadalmi eseményekről beszámoló hírmédiára, amely alapvető fontossággal bír a demokratikus társadalmakban.

A 2010-ben elindított nemzetközi projektben résztvevő kutatók minden országban azonos módszertan alapján dolgoznak, így az eredmények és következtetések összevethetővé válnak. A kutatás kiindulópontja az, hogy a szilárd demokráciákban szükség van a jó minőségű újságírásra, a lakosságnak pedig a megbízható és bőséges információra. A projektben végzett kutatások láttatják, hogyan hat a változás és a folyamatosság “együttélése” a médiára a különböző országokban, hogyan lehet újrafogalmazni a média fenntartható működését oly módon, hogy megőrizhetőek maradjanak a pluralizmus, a sokszínűség, a transzparencia, az elszámoltathatóság, a szerkesztői függetlenség, a sajtó- és információszabadság, a közszolgálat és a szakmai minőség értékei.

A digitális média feltérképezése projekt épp ezeket a mélyreható folyamatokat elemzi, és igyekszik nemzetközi szinten összekötni kutatókat, döntéshozókat, tudósokat, szabályalkotókat és civileket.

A kutatás az alábbi változásokra összpontosít: a digitális átállás folyamata, a hírforrásként működő új médiaplatformok létrejötte, a hagyományos műsorszolgáltatás és a telekommunikáció konvergenciája.

2012 szeptemberéig a következő országokban – és időrendi sorrendben – készültek el az elemzések: Románia, Thaiföld, Mexikó, Marokkó, Nagy-Britannia, Svédország, Oroszország, Litvánia, Olaszország, Németország, Egyesült Államok, Lettország, Szerbia, Hollandia, Magyarország, Albánia, Moldova, Japán, Argentína, Dél-afrikai Köztársaság, Törökország, Libanon, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Montenegró, Grúzia, Nigéria, Kolumbia és Horvátország.

A projekt részeként a digitális média kulcsterületeiről szakértők külön tanulmányokat is írnak. Néhány példa az eddig megjelent cikkek közül: A digitális média hatása az oknyomozó újságírásra (Mark Lee Hunter), Hogyan vált digitálissá a televíziózás Hollandiában? (Nico van Eijk és Bart van der Sloot), A német közszolgálati televíziózás és az online funkciók (Johannes Weberling), A digitális televízió, a közérdek és az európai jogalkotás (Petros Iosifidis), Digitális média, konfliktus és diaszpórák Afrika Szarván (Iginio Gagliardone and Nicole Stremlau), A közösségi média és a hírek (Paul Bradshaw), Online reklámozás: a kezdet, a fejlődés és a magánszférára gyakorolt hatás (Fernando Bermejo).

A magyar tanulmány és a kapcsolódó események
A magyarországi országjelentés a hírmédia működését meghatározó 2010-es médiatörvény-csomag elfogadását követően készült. A jogszabályok hatottak a jelentés minden aspektusára: a digitális átállás feltételeire és menetrendjére, az elfogulatlan és sokszínű információ elérhetőségére és az újságírók munkájára. Az új törvényeket követően kialakított jogi keretrendszer az elmúlt másfél évben gyakorta változott. A jelentést a szerző, Tóth Borbála 2012. január 5-én lezárta, az angol eredetihez írt vezetői összefoglaló (2012. február) az ezt követően bekövetkezett változások egy részét tükrözi. Azóta további lényeges ponton változtak a jogszabályok, melyek közül több érinti a jelentésben megfogalmazott ajánlásokat is. E változásokat értelemszerűen a jelentés magyar fordítása nem tartalmazhatja.

A jelentés számos ponton kapcsolódik a Magyarországon kialakult szakmai vitákhoz. A Független Médiaközpont az idén több kerekasztal-beszélgetést szervezett, amelyek egyrészt kapcsolódtak a tanulmány tematikájához, másrészt az időközben bekövetkezett változásokat is átfogták. 2012-ben további rendezvényeket tervez a Független Médiaközpont partnereivel együtt a digitális média és újságírás kulcsfontosságú témáiról, amelyekről konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken előadások hangzanak el. Ezekről a honlapon rendszeresen beszámolunk.

A nemzetközi projekttel kapcsolatos információk, publikációk olvashatók a www.mappingdigitalmedia.org és awww.mediapolicy.org honlapokon, valamint a facebook.com/mediapolicy oldalon.
A Magyarországról szóló tanulmány magyarul és angolul szintén letölthető oldalunkról.