• Támogatók

» Élelmiszerbiztonság és újságírás

Az élelmiszerbiztonság témakörében készített riportokkal, s újságírói ajánlásokkal zárult az a nemzetközi projekt, amelyet a Független Médiaközpont 2008 február-júniusban bonyolított le Magyarországon tizenegy ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegro, Románia, Szerbia és Szlovénia) újságíróinak részvételével. A program célja az volt, hogy ráirányítsa az újságírók figyelmét az élelmiszerbiztonság problémáira a délkelet-európai térségben.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) évek óta sürget konkrét lépéseket – például az élelmiszerellenőrzés nyomonkövetési rendszereinek megerősítését – az élelmiszerbiztonság helyzetének javítása érdekében mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten. A médiának ebben egyre fontosabb szerepe jut, hiszen

  • az élelmiszerbiztonság közegészségügyi kérdés, minden embert érint;
  • az akut élelmiszerbiztonsági válságok nagyarányú megbetegedésekhez, olykor katasztrófákhoz     vezethetnek, sokszor társadalmi feszültségeket és gazdasági nehézségeket is okozhatnak;
  • a tájékozatlanság, a téves információ vagy az élelmiszerbiztonsági kockázatok nem megfelelő ismerete pánikot és bizalmatlanságot kelthet az emberek körében;
  • ha a fogyasztók nincsenek tudatában jogaiknak, s a közérdekű információkhoz korlátozott mértékben jutnak hozzá, fennáll a problémák elodázásának és súlyos helyzetek kialakulásának a veszélye;
  • az újságíróknak körültekintően, pontosan és arányosan kell kezelniük az élelmiszerbiztonsági témákat.

Az élelmiszerbiztonsággal összefüggő témák általában bonyolultak, épp ezért az újságíróknak számos gazdasági, tudományos információt kell feldolgozniuk, az adatokat és az információkat pedig átgondoltan, sok esetben oknyomozó módszerek alkalmazásával kell a nyilvánosság elé tárniuk.

E kérdéseket tekintették át a projektben résztvevő délkelet-európai szakírók a 2008. március 4-8-ig tartott magyarországi tanulmányút során, majd a későbbi fázisokban. Nemzetközi és magyar szakértők, újságírók, civil szervezetek képviselői tartottak előadásokat és vitatták meg az élelmiszerbiztonság különféle aspektusait az újságírókkal, akik az egri Egerfood Regionális Tudásközpontban , valamint a Univer kecskeméti bébiétel-üzemében is látogatást tettek. A délkelet-európai élelmiszerbiztonsági helyzetet is elemezve, közösen megfogalmazták következtetéseiket és ajánlásaikat, majd pedig odahaza riportokat készítettek.

A projekt a Délkelet-Európai Médiaközpontok Hálózata (South East European Network for Professionalization of Media – SEENPM) idei tevékenységének részét képezi, támogatója a Nyílt Társadalom Intézete (Open Society Institute Network Media Program, OSI)

További információ: Móricz Ilona: ilona.moricz@cij.hu, Horn Gabriella (gabriella.horn@cij.hu )