• Támogatók

 
 
 
 
 
 

» Médiaszabályozási vita

A médiaszabályozást 2010 óta Magyarországon és nemzetközi szinten számos bírálat érte, mert nem szavatolja megfelelően a média pluralizmusát és szabadságát. E médiatörvények előkészítése a nyilvánosság és a szakmai közösség kizárásával zajlott, így azok nem épültek széles körben megvitatott szabályozási javaslatokra. A Független Médiaközpont – a Mérték Médiaelemező Műhely szakértőivel együtt – szakmai és társadalmi párbeszédet kezdeményez, hogy hosszú távon erős legitimációval rendelkező, a médiaszabadság európai mércéinek jobban megfelelő, jövőbeni szabályozási keretet segítsen elő. Vitaanyagokat készülnek a médiahatóság, a médiapiaci szabályozás, a média-önszabályozás és médiaoktatás, a közszolgálati média témáiról, amelyeket 2013 szeptemberétől nyilvános viták során és online fórumon újságírók, médiacégek, szakmai és civil szervezetek, médiakutatók, jogászok vitatnak meg. A 2014. februárban tartandó konferencia következtetéseit figyelembe véve készül el a szakpolitikai anyag.